Area

Code Area
P3 DESTEK HİZMETLER SÜRECİ


Processes

Code Process Responsible Units For The Process
PP3.1 Çalışanların Yönetimi Personel Daire Başkanlığı Show
PP3.2 Fiziki Altyapı Yönetimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Show
PP3.3 Bilgi Yönetimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Show
PP3.4 Öğrenci İşlerinin Yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Show
PP3.5 Hukuk İşlerinin Yönetimi Hukuk Müşavirliği Show
PP3.6 Harcama Yönetimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Show
PP3.7 Muhasebe Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Show
PP3.8 Koordinasyon ve Eşgüdüm Genel Sekreterlik Yazı İşleri Show
PP3.9 Döner Sermaye İşlemleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Genel Sekreterlik Show
PP3.10 Güvenlik Yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Show
PP3.11 Destek Süreci Basımevi Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Show