Activity

F3.10.21 Nöbet (Nokta ve Devriye) / GİM Hizmeti Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Güvenlik Müdürlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Devriye/nöbet görevinin 7/24 esasına göre planlanması
 2. Görevin ilgiliye tebliğ edilmesi
 3. Görevin teslim alınması, varsa olumsuzlukların tutanaklandırılması
 4. Şüpheli durumların Güvenlik merkezine ve Nöbetçi Güvenlik Şefine bildirilmesi
 5. Yerleşkeye giriş yapan Kamyon, kamyonet vb. araçların takip ve kontrollerinin yapılması.
 6. Yerleşke içerisindeki bina ve eklentiler, Çevre aydınlatmaları, mesai dışında izinli olarak yapılan faaliyetlerle ilgili kontrollerin yapılması
 7. Görev bölgesinde ya da güzergahında oluşan vukuatta Güvenlik merkezinin ve Güvenlik Şefinin bilgilendirilmesi.
 8. Olaya müdahale edilmesi, tutanak tanzim edilmesi
 9. Olay esnasında ve sonrası bölge güvenliğinin tesis edilmesi
 10. Kamera kayıtlarının talep edilmesi
 11. Görüntülerin incelenip hazırlanması ve teslim edilmesi.
 12. Tanzim edilen tutanakların değerlendirilip ilgili birime gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.2_06 Nöbet Devir Teslim Formu
Bilgisayar
Tracking Criterion: