Activity

F3.8.11 Toplantı Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bursa Uludağ Üniversitesi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  1. Toplantı talebinin yapılması / toplantı talimatı
  2. Toplantı yer ve zamanın belirlenmesi
  3. Toplantıya katılacakları bilgilendirme
  4. Toplantı yerinin hazır edilmesi
  5. Gerektiğinde Basının çağırılması
  6. Toplantının gerçekleşmesi
  7. Toplantı sonuçlarının takip edilmesi
  8. Toplantı karar ve tutanaklarının yazılıp bir sonraki toplantıya hazır hale getirilmesi.
  9. Arşiv yapılması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.08.1_01 Toplantı Tutanağı Formu
UDOS, Bilgisayar, Fiziksel
Tracking Criterion: