Activity

F3.1.21 Planlı Eğitim

Goal of the Activity: Akademik ve idari çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
Units in Which the Activity Is Carried Out: Personel Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR 005_Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
PL 004_Yıllık Eğitim Planı
FR 3.01.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

KG38 PG4.2.4 Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı
KG37 PG4.2.3 Personel başına düşen eğitim saati