Activity

F3.2.17 Taşınmaz Demirbaş Bakım-onarım işlemleri

Goal of the Activity: Taşınmazlarda ihtiyaç duyulan bakım/onarım ve periyodik bakımların yapılmasını sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Tüm Eğitim Birimleri
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Onarım talebinin alınması / Periyodik bakım ihtiyacı
  • Talebin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
  • Gerektiiğinde ilgili makam/makamlardan olur alınması
  • İlgili branşta bakım onarım ekibinin görevlendirilmesi
  • Bakım-Onarım işlemi için inceleme yapılması, ihtiyacın belirlenmesi
  • Kurum imkanları ile yapılabilen bakım onarımın yapılması
  • Arızaya müdahale eden ekibin kullandığı malzemeyi ve yaptığı işi kaydetmesi, arşivlemesi
  • Yapılamayan, büyük bakım onarım gerektiren arızaların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesi 
  • Bakım onarım hizmeti/malzeme satın alma işlemlerinin yapılması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS
Arıza Takip Sistemi
Tracking Criterion: