Activity

F3.2.22 Atık Yönetimi

Goal of the Activity: Üniversite birimlerinde meydana gelen atıkların kontrollü olarak geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bursa Uludağ Üniversitesi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Tracking Criterion: