Process

PP3.3, R0, January 2023

Bilgi Yönetimi

PROCESS COORDINATOR: kalite@uludag.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES:
GOAL OF PROCESS:
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
Activities

F3.3.11 Yazılım Geliştirme İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.12 Web Yazılım Geliştirme İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.13 Web Yazılım Destek İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
İlgili birimlerden destek talebinin alınması
Web Yazılım destek talebinin onaylanması
Web Yazılım destek ekibinin belirlenmesi
Web Yazılımın destek talebinin tesbiti
Web Yazılımın destek talebinin giderilmesi
Web Yazılımın destek talebinin onaylanması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.14 BGYS Risk Yönetimi İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Risk Yönetimine bağlı kalarak BİDB ndaki varlıklar belirlenerek envanter oluşturulur.
  • Varlık kategorileri belirlenir. Gizlilik derecelerine göre sınıflandırma yapılır.
  • Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik açısından varlık değeri belirlenir.
  • Varlık Değeri, Olasılık ve Etkilerine göre risk büyüklüğü hesaplanır.
  • Risk büyüklüğü değerlerine göre risk sınıflandırılır.
  • Tehdit ve olası açıklıklar belirlenir.
  • Risk seviyesi belirlenir.
  • Risk seviyesi kabul edilebilir değilse, risk işleme planı oluşturulur. Kabul edilemez riskler için riskten kaçınma opsiyonu geçerlidir. Riske neden olan uygulamadan vazgeçilmesi ve iş sürecinin ve prosedürünün farklılaştırılması gerekir. 
  • Risk seviyesi kabul edilebilir ise tehdit oluşması durumları dışında yılda en az iki defa envanter kayıtları gözden geçirilir
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_16 Risk Değerlendirmesi Formu
FR 3.10.3_15 Risk Değerlendirmesi Raporu Formu
FR 3.03.2_18 BGYS Risk İşleme Planı Formu
Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.15 BGYS ...............

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Tracking Criterion:

F3.3.16 BGYS .............................

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Tracking Criterion:

F3.3.21 Sunucu Kurulumları

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Sunucu ihtiyaç talebinin alınması.
Sunucu ihtiyaç talebinin onaylanması.
Sunucu ihtiyacının belirlenmesi.
Sunucu konfigürasyonunun yapılması.
Sunucunun çalışır hale getirilip ilgili birime bilgilerinin teslim edilmesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_12 Yeni Sunucu ve Mevcut Sunucuda Değişiklik Talep Formu
FR 3.03.2_10 Sunucu Sistem Bilgi Formu
UDOS
Tracking Criterion:

F3.3.22 Sunucuların Yönetimi ve Arıza Müdahaleleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_12 Yeni Sunucu ve Mevcut Sunucuda Değişiklik Talep Formu
UDOS
Tracking Criterion:

F3.3.23 Çevre Birim Kontrol ve Arızaları

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.24 Kablolu Ağ Cihaz Kurulumları

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.25 Kablolusuz Ağ Cihaz Kurulumları

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.26 Kablolu ve Kablosuz Ağ Arızaları

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.27 Ağ Yönetimi ve Güvenliği

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.31 Basılı Görsel-İşitsel Elektronik Yayın Yönetimi Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.04.9_02 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi Formu v2
FR 4.2.1_17 Yayın Talep Formu
UDOS, KOHA, NOKTA, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.32 Danışma Yönetimi Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_16 Merkez Kütüphane Kullanıcı Eğitimi İstek Formu v2
FR 5.5.2_03 Merkez Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anket Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.3.33 ILL- TÜBESS Yönetimi Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_08 Yayın Talep Formu
Bilgisayar, Fiziki
Tracking Criterion:

F3.3.34 Görme Engelliler Hizmeti Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar, Fiziki 
Tracking Criterion:

F3.3.35 Tez Hizmetleri Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_09 Tez Teslim ve İade Tutanağı
Bilgisayar, KOHA
Tracking Criterion:

F3.3.36 Arşiv Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_07 Gazete Arşivi Talep Formu v2
UDOS, Bilgisayar, Fiziki ortam
Tracking Criterion:

F3.3.37 Açık Erişim Sistemi Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_38 TÜBESS Tez Talep formu
UDOS, Bilgisayar, TÜBESS
Tracking Criterion:

F3.3.38 Gelen-Giden Evrak İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Tracking Criterion:

F3.3.39 Otomasyon Yönetim Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion: