Process

PP3.10, R0, January 2023

Güvenlik Yönetimi

PROCESS COORDINATOR:
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES:
GOAL OF PROCESS:
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
Activities

F3.10.11 Afet ve Sivil Savunma Planı Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Tüm birimlere yazı yazılması
 2. Birimlerden ekip bilgilerinin gönderilmesi
 3. Ekiplerin konsolide edilmesi
 4. Belirlenen ekiplere ait bilgilerin plana işlenmesi
 5. Planın ilgili kurumlara gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.12 24 Saat Çalışma Planı

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Birimlerden Birim Yönetici Bilgilerinin Talep Edilmesi
 2. Birimlerden gelen bilgilerin plana eklenmesi
 3. Planın hazırlanması
 4. Planın onaylanması
 5. Planın ilgili personele tebliğ edilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.13 Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatı

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Tatbikat talebinin gönderilmesi
 2. Yangın ve arama kurtarma tatbikatına hazırlık yapılması ve tatbikat gününü belirlenmesi
 3. İtfaiyenin tatbikata destek vermesi
 4. Tatbikat verilerinin ve görülen eksikliklerin rapor edilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_19 Acil Durum Tatbikat Raporu Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.14 Yangına Müdahale

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Yangın ihbarının gelmesi
 2. Yangın yerine itfaiyenin sevk edilmesi
 3. Duruma göre Büyükşehir İtfaiyesinden destek istenmesi
 4. Yangın ihbarının güvenlik birimine haber verilmesi
 5. Bölge güvenliğinin sağlanması
 6. Yapı İşleri Daire Başkanlığına haber verilmesi
 7. Yapı İşleri Daire Başkanlığı personelinin itfaiyenin istekleri doğrultusunda doğalgaz ve elektriği kesmesi
 8. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi, söndürmesi ve soğutması
 9. Yangın raporunun hazırlanması
 10. Raporun ilgili yere gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.1_04 Yangın Raporu Formu
Bilgisayar, UDOS
Tracking Criterion:

F3.10.15 Birim ve özel işletmeler yangına karşı korunma ve önlem alma denetim ve kontrol süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Birim ve özel işletmelerden denetim talebinin gelmesi
 2. Birim ve özel işletmelerin denetleme planının yapılması
 3. Birim ve özel işletmelerin denetleme işleminin yapılması
 4. Tespit edilen eksikliklerin yangın güvenliği denetleme formuna işlenmesi ve süresi verilmesi
 5.  Eksikliklerin giderilmesi
 6. Süre bitiminde eksik görülen hususların yeniden denetlenmesi
 7. Özel işletmelere ait denetleme sonuçlarının İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi
 8. Birimlere ait denetleme sonuç raporunun ilgili birimlere bildirilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.1_05 Kurum Binaları Yangın Güvenliği Denetleme Formu
FR 3.10.1_06 Kiralık İşletmeler Yangın Güvenliği Denetleme Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.16 Yangın söndürme sistemleri dolum, denetim ve kontrol süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Yangın söndürme cihazlarının ve yangın söndürme dolaplarının kontrolünün yapılması
 2. Yangın söndürme dolabı sistem arızasının tespiti veya ilgili birim tarafından arıza talebinin gelmesi
 3.  Yangın söndürme cihazı dolum ihtiyacı tespiti ve ilgili birim tarafından dolum talebinin gelmesi
 4. Yangın söndürme cihazı dolum evraklarının hazırlanması
 5. Yangın söndürme cihazlarının doldurulması için onay verilmesi
 6. İlgili firmalardan tekliflerin alıması
 7. İlgili firmalardan gelen tekliflerin değerlendirilmesi
 8. Gerekli şartları sağlayan firma ile sözleşme yapılması
 9. Yangın söndürme cihazlarının doldurulması ve teslim edilmesi
 10. Tutanak karşılığı teslim alınan yangın söndürme cihazlarının ilgili birimlere dağıtılması
 11. Kabul tutanağının gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.1_01 Yangın Söndürme Cihazı Kimlik Kartı
FR 3.10.1_02 Yangın Söndürme Cihazları Dolum ve Takip Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.17 Afet ve yangından korunma ve söndürme eğitimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. İl AFAD Müdürlüğünden eğitim talep edilmesi
 2. Yangından korunma ve söndürme eğitimi talep edilmesi
 3. İl AFAD Müdürlüğü ile eğitim planlamasının yapılması
 4. Yangından korunma ve söndürme eğitimi yerinin ve tarihinin Üniversite personeline bildirilmesi
 5. İl AFAD Müdürlüğü tarafından üniversite personeline belirlenen saat ve yerde teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesi
 6. AFAD Merkezi personeline İl AFAD Müdürlüğünden uzman kişi tarafından eğitim verilmesi
 7. Eğitim alan personele verilmek üzere İL AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitime Katılım Sertifikası dağıtılması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar, Fiziksel
Tracking Criterion:

F3.10.21 Nöbet (Nokta ve Devriye) / GİM Hizmeti Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Güvenlik Müdürlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Devriye/nöbet görevinin 7/24 esasına göre planlanması
 2. Görevin ilgiliye tebliğ edilmesi
 3. Görevin teslim alınması, varsa olumsuzlukların tutanaklandırılması
 4. Şüpheli durumların Güvenlik merkezine ve Nöbetçi Güvenlik Şefine bildirilmesi
 5. Yerleşkeye giriş yapan Kamyon, kamyonet vb. araçların takip ve kontrollerinin yapılması.
 6. Yerleşke içerisindeki bina ve eklentiler, Çevre aydınlatmaları, mesai dışında izinli olarak yapılan faaliyetlerle ilgili kontrollerin yapılması
 7. Görev bölgesinde ya da güzergahında oluşan vukuatta Güvenlik merkezinin ve Güvenlik Şefinin bilgilendirilmesi.
 8. Olaya müdahale edilmesi, tutanak tanzim edilmesi
 9. Olay esnasında ve sonrası bölge güvenliğinin tesis edilmesi
 10. Kamera kayıtlarının talep edilmesi
 11. Görüntülerin incelenip hazırlanması ve teslim edilmesi.
 12. Tanzim edilen tutanakların değerlendirilip ilgili birime gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.2_06 Nöbet Devir Teslim Formu
Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.22 Etkinlik, Organizasyon, Konser, İhale vb. Faaliyetlerde Güvenlik süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: Güvenlik Müdürlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Talebin Gelmesi
 2. Güvenlik önlemlerinin planlanması
 3. Görevin personele tebliğ edilmesi
 4. Katılımcılara Güvenlik Kontrollerinin (X-ray / Metal dedektörü) UygulanmasıProtokol ile ilgili hizmetlerin yapılması
 5. Gerçekleşen bir olaya müdahale edilerek tutanak tutulması, malzemeye el konulması ve kişinin kontrol altına alınması
 6. Gerektiğinde adli işlemlerin yapılması için tutanağın, el konulan malzemelerin ve alıkonulan kişinin Genel Kolluğa teslim edilmesi
 7. Görev tamamlandığında Güvenlik Şefinin bilgilendirilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Tracking Criterion:

F3.10.31 Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Oluşturulması

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı işyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesine karar verilmesi
 2. Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönetmeliğinin hazırlanması veya yenilenmesi
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturacak iş yerlerinin belirlenmesi ve denetimi
 4. İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri için talimatlarının hazırlanması
 5. İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri için gerekli matbu formların hazırlanması
 6. İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri için gerekli protokollerin hazırlanması
 7. Bursa Uludağ Üniversitesi İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması ve periyodik olarak yapılacak toplantıların takibi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
TA İSG 021 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA TALİMATI
TA İSG 012 ELLE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
TA İSG 007 OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI
TA İSG 022 LABORATUVARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI
Bİlgisayar 
Tracking Criterion:

F3.10.32 İş Yeri Ve Çalışan Bilgileri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. İş yeri işveren vekili atama yazısının yazılması
 2. İş yeri için iş sağlığı ve güvenliği organizasyon şemasının oluşturulması
 3. İş yeri için iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında yer alan kişilerin görev tanımlarının hazırlanması
 4. İş yeri SGK hizmet döküm listesinin çıkarılması ve güncel tutulması
 5. Çalışan temsilcisi seçim prosedürünün hazırlanması ve güncel tutulması
 6. Çalışan temsilcisi seçim sürecinin mevzuatta uygun yapılması
 7. İş yeri personel özlük dosyasında iş sağlığı ve güvenliği dosyasının hazırlanması ve takibi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_29 İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Şeması Formu
UDOS, Bİlgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.33 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Organizasyonu ve Takibi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği kurul protokolünün oluşturulması
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği kurul protokolünün birimde uygulanması
 3. Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinin atanması ve onay yazılarının hazırlanması
 4. Birim İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine verilecek eğitim için öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
 5. Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine eğitim verilmesi ve tutanakların hazırlanması
 6. Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantı çağrısının yapılması
 7. Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantısının yapılması ve akabinde toplantı tutanağının oluşturulması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar, Fiziksel
Tracking Criterion:

F3.10.34 Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri -İlk Defa Alanlar ve Yenileme

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. İş sağlığı ve güvenliği eğitim prosedürünün oluşturulması ve yenilenmesi
 2. İlk defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alacak personel listesinin belirlenmesi
 3. Yenileme eğitimleri alacak personel listesinin belirlenmesi
 4. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim (yüz yüze) içeriklerinin hazırlanması
 5. Yenileme eğitimleri (asenkron) için eğitim içeriklerinin ve görsellerin hazırlanması
 6. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri (İlk alanlar ve yenileme) bildirim yazılarının yazılması
 7. Yıllık iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması
 8. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verecek sertifikalı eğiticilerin görevlendirilmesi
 9. Uzaktan eğitim ile verilecek yenileme eğitimlerinin takibi ve revizyonu
 10. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri öncesi ve sonrası için sınav sorularının hazırlanması
 11. Eğitim katılım formlarının hazırlanması ve katılımcılara imzalatılması
 12. Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının hazırlanması, basılması ve imzalanması
 13. Temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının personel özlük dosyalarına konulması ve saklanması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR İSG 05_İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Prosedürü
Bilgisayar, UDOS, Fiziksel
Tracking Criterion:

F3.10.35 İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Oryantasyon Eğitimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 1. İşe yeni başlayan veya görev değişikliği yapan personel isim listesinin belirlenmesi
 2. Oryantasyon eğitim programlarının ve içeriklerinin hazırlanması
 3. Oryantasyon eğitimlerinde görev alacak eğiticilerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
 4. Oryantasyon eğitim tutanaklarının hazırlanması ve kayıt altına alınması
 5. Oryantasyon eğitim katılım formlarının onaylanması sürecinden sonra personel dairesi ve personelin çalışacağı birimlere iletilmesi
 6. Oryantasyon eğitim belgesinin personel özlük dosyasına konulması ve saklanması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_24 İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı ve Oryantasyon Eğitim Formu
UDOS, Bilgisayar, Fiziksel
Tracking Criterion:

F3.10.36 Risk Değerlendirmesi İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR BGYS 004 BİDB Risk Değerleme ve İşleme Prosedürü
FR 3.10.3_16 Risk Değerlendirmesi Formu
FR 3.10.3_15 Risk Değerlendirmesi Raporu Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.37 Acil Durum Plan ve Tatbikat Organizasyonu Takibi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_18 Acil Durum Ekipleri Listesi Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.38 İş Kazası Süreç Yönetimi ve Takibi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR İSG 06_İş Kazası Süreci Prosedürü
FR 3.10.3_01 İş Kazası Bildirim Formu
UDOS, Bilgisayar
Tracking Criterion:

F3.10.39 Meslek Hastalığı Süreç Yönetimi ve Takibi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Tracking Criterion: