Process

PP3.1, R0, January 2023

Çalışanların Yönetimi

PROCESS COORDINATOR:
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Personel Daire Başkanlığı
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirtilmiştir
GOAL OF PROCESS: Çalışanların atama, özlük ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin planlanması
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
Çalışanların; atama, özlük, emeklilik ve eğitim konularındaki talep formları
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
Atama, özlük işlemleri ile eğitim faaliyetlerine lişkin oluşan kayıtlar
Activities

F3.1.11 Öğretim Üyesi Alımları

Goal of the Activity: Öğretim üyeliğine atama işlemlerinin yapılması
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_05 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Ve Atanma Formu
FR 3.01.1_18 Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Dilekçe Formu
Dış Kaynaklı Doküman Listesi
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

KG3 PG1.1.3 Lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı
KG2 PG1.1.2 Öğretim elemanı başına düşen ortalama ön lisans öğrenci sayısı

F3.1.12 Öğretim Görevlisi Alımı

Goal of the Activity: Öğretim Görevlisi Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_05 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Ve Atanma Formu
UDOS
UAKBİS
Dilekçe
Personel Otomasyonu
 
Tracking Criterion:

KG3 PG1.1.3 Lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı
KG2 PG1.1.2 Öğretim elemanı başına düşen ortalama ön lisans öğrenci sayısı

F3.1.13 Öğretim Görevlisi Alımı (1416 Sy. Kanun Kapsamında)

Goal of the Activity: Öğretim Görevlisi Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_17 Öğretim Elemanı Kadro Başvuru Dilekçe Formu
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

KG3 PG1.1.3 Lisans ve lisansüstü programların öğrenci sayısı / Öğretim elemanı sayısı
KG2 PG1.1.2 Öğretim elemanı başına düşen ortalama ön lisans öğrenci sayısı

F3.1.14 Araştırma Görevlisi Alımı (Öncelikli Alan / 50.d)

Goal of the Activity: Araştırma Görevlisi Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_03 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
UDOS
Dilekçe
 
Tracking Criterion:

F3.1.15 Araştırma Görevlisi Alımı (TUS-YDUS)

Goal of the Activity: Araştırma Görevlisi Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_17 Öğretim Elemanı Kadro Başvuru Dilekçe Formu
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.16 Araştırma Görevlisi Alımı (2547 S.K. 35. md)

Goal of the Activity: Araştırma Görevlisi Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_03 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.17 Akademik Personel Alımı (Yabancı Uyruklu)

Goal of the Activity: Akademik Personel Alımı
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_08 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Bilgi Formu
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.18 Akademik Personel Alımı ( Mahkeme Kararı ve/veya Diğer Talimat Niteliğindeki Atama / OHAL Kapsamı)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
UAKBİS, UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.19 İdari Personel Alımı (İzinli Kadro)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.5_01 İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi
 UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.21 Planlı Eğitim

Goal of the Activity: Akademik ve idari çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR 005_Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
PL 004_Yıllık Eğitim Planı
FR 3.01.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

KG38 PG4.2.4 Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı
KG37 PG4.2.3 Personel başına düşen eğitim saati

F3.1.22 Plandışı Eğitim

Goal of the Activity: Akademik ve idari çalışanların yıllık eğitim planlarında yer almayan, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
PR 005_Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

KG38 PG4.2.4 Her yıl en az bir eğitim alan idari personelin toplam idari personele oranı
KG37 PG4.2.3 Personel başına düşen eğitim saati

F3.1.23 Oryantasyon

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.2_08 Aday Memur Oryantasyon Değerlendirme Formu
FR 3.10.3_24 İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı ve Oryantasyon Eğitim Formu
UDOS, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.31 Kariyer Geliştirme ve Performans Yönetimi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Tracking Criterion:

F3.1.41 Terfi İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.4_04 Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
UDOS, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.42 İntibak İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.04.1_17 Muafiyet ve İntibak Formu
 UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.43 Borçlanma İşlemleri (Askerlik / Aylıksız İzin)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
 UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.44 Mecburi Hizmet Yükümlülüğü (2547 S.K. 33. ve 35. md)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.45 Sendika İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.46 İzin İşlemleri (Yıllık, Mazeret, Hastalık ve Refakat, Aylıksız)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.2_01 Akademik İdari Personel İzin Formu V5
UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.47 Mal Beyanı İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Tracking Criterion:

F3.1.48 İnceleme/Soruşturma işlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
 UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.49 Yetkili Sendika Tespit İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.51 Görevlendirme İşlemleri (2547 S.K. 39. md)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 2.1.2_24 Görevlendirme Kapsamındaki Ödemeler İçin Kadro ve Banka Bilgileri Taahhütname Formu
FR 3.01.5_01 İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi
FR 3.01.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
UDOS, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.52 Görevlendirme İşlemleri (2547 S.K. 39. md/ 2547 S.K. 40/b)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
 UDOS, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.61 Kadrolu Personel Emeklilik İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
    3.1.6.1.1 - Emeklilik talebinin gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.62 Sürekli İşçilerin Emeklilik İşlemleri

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.63 İstifa

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Dilekçe, Personel Otomasyonu,HİTAP, SGK Tescil,YÖKSİS, Kadro Defteri, Excel Boş Kadrolar Listesi, E-Bütçe, E-Uygulama sistemleri
Tracking Criterion:

F3.1.64 Müstafi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.4_09 İşe İzinsiz Gelmeme İşe Geç Gelme Tutanağı
HİTAP, YÖKSİS, Personel Otomasyonu,Tescil programları
Tracking Criterion:

F3.1.65 Naklen Ayırma

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_07 Naklen Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
UDOS, HİTAP, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.71 Rektör Ataması

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.72 Dekan Ataması

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.73 Üniversite İdari Teşkilat Ataması

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.191 İdari Personel Alımı ( Şahsa Bağlı Kadro Açıktan)

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_06 Açıktan _Shçek Gazi Şehit Yakını_Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
UDOS, e-uygulama, Personel Otomasyonu
Tracking Criterion:

F3.1.192 Sözleşmeli Personel Alımı

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.01.1_20 Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
UDOS, Personel Otomasyon Sistemi, HİTAP ve YÖKSİS
Tracking Criterion:

F3.1.193 Sürekli İşçi Alımı

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Personel Otomasyon Sistemi 
Tracking Criterion: