Kategori

Kategori
1. EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ FORMLARI


Dokümanlar

Doküman
FR 1.1.1_01 Ders Plan Formu
FR 1.1.1_02 Enstitü Ders Plan Formu
FR 1.1.2_01 Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu v2
FR 1.1.2_05 Sınav Tutanağı
FR 1.1.3_01 Akademik Takvim
FR 1.1.3_02 Tıp F Akademik Takvimi
FR 1.1.4_01 Enstitü Ders Görevlendirme Formu
FR 1.1.4_02 Fakülte, YO, MYO Haftalık Ders Programı
FR 1.1.4_03 Enstitü Haftalık Ders Programı Formu
FR 1.1.5_01 Sınav Programı
FR 1.1.5_02 Enstitü Sınav Programı Çizelgesi
FR 1.2.1_01 Ders Erteleme ve Telafi Formu
FR 1.2.2_01 Sınav Kağıdı
FR 1.2.2_02 Sınav Evrak Kayıt Formu
FR 1.2.2_03 Sınav Evrak Takip ve Teslim Formu
FR 1.2.2_04 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu
FR 1.2.2_05 Sınav Tutanağı
FR 1.2.2_06 Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu v3
FR 1.2.2_07 Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı v2
FR 1.2.2_08 Optik Okuyucu Teslim Formu
FR 1.2.3_01 Uygulamalı Eğitim Başvuru Formu
FR 1.2.3_02 Uygulamalı Eğitim Sözleşmesi
FR 1.2.3_03 Uygulamalı Eğitim Dosyası Kapak Sayfası
FR 1.2.3_04 Uygulamalı Eğitim Rapor Yazım Sayfası
FR 1.2.3_05 Uygulamalı Eğitim Devam Durumunu Gösterir Çizelge Formu
FR 1.2.3_06 Uygulamalı Eğitim İşverenin Öğrenciyi Değerlendirme Formu.docx
FR 1.2.3_07 Öğrencinin Uygulamalı Eğitimi Değerlendirme Formu
FR 1.2.3_08 Uygulamalı Eğitim Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi formu
FR 1.2.3_09 Uygulamalı Eğitim Sonuç Bildirme Formu
FR 1.2.3_10 Uygulamalı Eğitim Yerinde Denetim Formu
FR 1.2.3_11 Uygulamalı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formu