Kategori

Kategori
3. DESTEK SÜRECİ FORMLARI


Dokümanlar

Doküman
FR 3.01.1_01 Boş Kadro Değişikliği (İdari)
FR 3.01.1_02 Derece_Kademe İlerlemesi Takip Formu
FR 3.01.1_03 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
FR 3.01.1_04 Arş.Gör,Öğrt.Grv, Dr.Öğr.Üyesi, Atama Teklif Formu
FR 3.01.1_05 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Ve Atanma Formu
FR 3.01.1_06 Açıktan _Shçek Gazi Şehit Yakını_Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
FR 3.01.1_07 Naklen Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
FR 3.01.1_08 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Bilgi Formu
FR 3.01.1_09 Kısmî Zamanlı Çalışma Başvuru Formu
FR 3.01.1_10 Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalışan Hizmet Sözleşmesi
FR 3.01.1_11 Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalışan Puantaj Cetveli
FR 3.01.1_12 Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalışan Aylık Puantaj Cetveli
FR 3.01.1_13 İdari Personel Bilgi Formu
FR 3.01.1_14 Akademik Kadro Ön_Degerlendirme_Formu
FR 3.01.1_15 Akademik Kadro Sınav Sonuç Formu
FR 3.01.1_16 Devlet Memuru Yemin Formu
FR 3.01.1_17 Öğretim Elemanı Kadro Başvuru Dilekçe Formu
FR 3.01.1_18 Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Dilekçe Formu
FR 3.01.1_19 Akademik Kadro Talep Toplama Formu
FR 3.01.1_20 Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
FR 3.01.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
FR 3.01.2_02 Yıllık Eğitim Planı
FR 3.01.2_03 Eğitim Programı
FR 3.01.2_04 Eğitim Kayıt Formu
FR 3.01.2_05 Eğitim Katılım Formu
FR 3.01.2_06 Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi
FR 3.01.2_07 Personel Eğitim Kayıt Kartı
FR 3.01.2_08 Aday Memur Oryantasyon Değerlendirme Formu
FR 3.01.2_09 Eğitim Katılım Belgesi
FR 3.01.2_10 Sertifika Belgesi
FR 3.01.3_01 Başarı Belgesi
FR 3.01.3_02 Teşekkür Belgesi
FR 3.01.4_01 İdari Personel Dağılım Formu, İcmal Tablosu
FR 3.01.4_02 Kadro Aktarma Çizelgesi
FR 3.01.4_03 Personel Hareketleri Onayı
FR 3.01.4_04 Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
FR 3.01.4_05 Doktor Öğretim Üyesi Kadroları Süre Uzatımı Formu (FORM KULANIMDAN KALDIRILMIŞTIR)
FR 3.01.4_06 Gizli Sicil Dosyası
FR 3.01.4_07 Görev Yeri Değişikliği Kadro Talep Formu
FR 3.01.4_08 Savunma İstem Yazısı
FR 3.01.4_09 İşe İzinsiz Gelmeme İşe Geç Gelme Tutanağı
FR 3.01.4_10 Personel Kimlik Kartı Yenileme Talep Formu
FR 3.01.5_01 İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi
FR 3.01.5_02 Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
FR 3.01.5_03 Görev Devir Teslim Belgesi Formu
FR 3.01.5_04 Harcama Birimi Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Formu
FR 3.01.5_05 Harcama Birimi Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlendirme Formu
FR 3.01.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
FR 3.01.5_07 Yönetim Görevi İzleme Çizelgesi
FR 3.01.6_01 İlişik Kesme Belgesi
FR 3.01.7_01 İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi
FR 3.01.7_02 Personel Aylık Devam Çizelgesi Formu
FR 3.01.7_03 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 1
FR 3.01.7_04 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 2
FR 3.01.7_05 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 3
FR 3.01.7_06 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 4
FR 3.01.7_07 Performans Değerlendiriciler Cetveli Formu
FR 3.01.7_08 Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
FR 3.01.7_09 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
FR 3.01.7_10 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
FR 3.01.7_11 Performans Değerlendirme Cetveli Formu
FR 3.01.7_12 Görev Tanımı Formu
FR 3.02.1_01 Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı Formu
FR 3.02.1_02 İşyeri Teslim Tutanağı Formu
FR 3.02.1_03 İşe Başlama Tutanağı Formu
FR 3.02.1_03 İşe Başlama Tutanağı Formu
FR 3.02.1_04 Kazı İzin Ve Kontrol Formu
FR 3.02.1_05 Şantiye Günlük Defteri Formu
FR 3.02.1_06 Kalıp İmalatı Kontrol Formu
FR 3.02.1_07 Demir Donatı Kontrol Formu
FR 3.02.1_08 Beton Numunesi Alma Bilgi Formu
FR 3.02.1_09 Beton Dökme İzin Ve Kontrol Formu
FR 3.02.1_10 İşçi Alacakları İlan Tutanağı Formu
FR 3.02.1_11 İşçi Alacakları İlan Kaldırma Tutanağı Formu
FR 3.02.1_12 Ödemeye Esas Pursantaj Tablosu Formu
FR 3.02.1_13 Proje Kayıt Defteri Formu
FR 3.02.1_14 Kiralık İşletmeler Denetim Formu
FR 3.02.1_15 Kiraya Verilen Yere Ait Yer Teslim Etme Tutanağı
FR 3.02.1_16 Cihaz-Makine-Ekipman Yıllık Periyodik Bakım Plan Formu
FR 3.02.1_17 Kalibrasyona Tabi Cihazlar Formu
FR 3.02.1_18 Aylık Makine Bakım Planı Formu
FR 3.02.1_19 Makine Bakım Talep Formu
FR 3.02.1_20 Makine Bakım Takip Karnesi
FR 3.02.1_21 Demirbaş Malzeme Tamir Bakım Teslim Tutanağı Formu
FR 3.02.1_22 Bilgisayar Bakım ve Yedekleme Formu
FR 3.02.1_23 Isı Sistemleri Günlük Çalışma Formu
FR 3.02.1_24 Müstakil Kazan Daireleri Günlük Çalışma Formu
FR 3.02.1_25 Kiralık İşletmeler Doğalgaz Kullanım Bedelleri Formu
FR 3.02.1_26 İş Bitirme Rapor Formu
FR 3.02.2_01 Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesi Formu
FR 3.02.2_02 Kapalı Alan Temizlik Takip Çizelgesi Formu
FR 3.02.2_03 Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu
FR 3.02.2_04 Temizlik Hizmetleri Talep Formu
FR 3.02.2_05 İlaçlama Talep Formu
FR 3.02.3_01 Taşınır Mal Muayene ve Kabul Raporu Formu
FR 3.02.3_02 Süresi İçerisinde Teslim Edilemeyen Malzeme Formu
FR 3.02.3_03 Uygun Olmayan Ürün Ret Rapor Formu
FR 3.02.3_04 Değer Tespit Formu
FR 3.02.3_05 Hurda Ve Kayıp Bildirim Formu
FR 3.02.3_06 Hurda Satış Devir Protokolü Formu
FR 3.02.3_07 Tasnif Esnasında Hatalı Bulunan Malzeme Tutanağı Formu
FR 3.02.3_08 İade Edilen Taşınır Teslim Tutanağı
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
FR 3.03.1_02 İş Bitirme Formu
FR 3.03.1_03 E-İmza Talep Formu
FR 3.03.2_01 Ağ Hizmetleri Talep Formu
FR 3.03.2_02 Geçici İnternet Hizmeti Talep Formu
FR 3.03.2_03 Personel Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 3.03.2_04 Personel Şifre Sıfırlama Talep Formu
FR 3.03.2_05 Birim Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 3.03.2_06 Birim Şifre Sıfırlama Talep Formu
FR 3.03.2_07 Öğrenci Toplulukları, Sempozyum, Konferans, Etkinlik Vs Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 3.03.2_08 Sistem Odası Aylık Isı Takip Çizelgesi
FR 3.03.2_09 Yedek Alma Takip Formu
FR 3.03.2_10 Sunucu Sistem Bilgi Formu
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
FR 3.03.2_12 Yeni Sunucu ve Mevcut Sunucuda Değişiklik Talep Formu
FR 3.03.2_13 Network Bakım Takip Planı Formu
FR 3.03.2_14 Statik IP Talep Formu
FR 3.03.2_15 Kurumsal Birim Bazlı E-Posta Hesabı Yönetici Değişiklik Formu
FR 3.03.2_16 Sistem_Yazılım Değişiklik Kayıt Formu
FR 3.03.2_17 BGYS Hedefleri ve Performans Değerlendirme Kayıt Formu
FR 3.03.2_18 BGYS Risk İşleme Planı Formu
FR 3.03.2_19 Siber Olay Değerlendirme Formu
FR 3.03.3_01 Gelen Evrak Zimmet Formu
FR 3.03.3_02 Kurum İçi Giden Evrak Zimmet Formu
FR 3.03.3_03 Kurum Dışından Rektörlüğe Gelen Evrak Zimmet Formu
FR 3.03.3_04 Kurum Dışına Giden Evrak Zimmet Formu
FR 3.03.3_05 Normal PTT Zimmet Defteri
FR 3.03.3_06 İadeli Taahhütlü PTT Zimmet Defteri
FR 3.03.3_07 Gazete Arşivi Talep Formu v2
FR 3.03.3_08 Yayın Talep Formu
FR 3.03.3_09 Tez Teslim ve İade Tutanağı
FR 3.03.3_10 Tez Elektronik Yayımlama İzin Formu v2
FR 3.03.3_12 Ödünç Kaynak Kayıp Bildirim Formu
FR 3.03.3_13 Kayıp kaynak fiyat araştırması formu v2
FR 3.03.3_14 Hatalı İşlem Ceza Silme Tutanağı Formu
FR 3.03.3_15 Geriye Dönük Ceza Silme Formu V2
FR 3.03.3_16 Merkez Kütüphane Kullanıcı Eğitimi İstek Formu v2
FR 3.03.3_18 Dosya İçerik Formu
FR 3.03.3_19 Hurda Kitap İmha Tutanağı Formu
FR 3.03.3_20 HEK Tutanağı Formu
FR 3.03.3_21 Gazete İmha Tutanağı Formu v2
FR 3.03.3_25 Kütüphaneye Yapılan Bağış Teslim Tutanağı Formu
FR 3.03.3_26 Fotokopi Takip Formu
FR 3.03.3_28 Merkez Kütüphane Tanıtım Turları Formu v2
FR 3.03.3_29 Vardiya Amiri Anahtar Teslimi Formuv2
FR 3.03.3_30 Vardiya İş Kontrol Çizelgesi Formu v2
FR 3.03.3_31 Bilgi Kaynakları Değer Tespit Komisyon Tutanağı
FR 3.03.3_32 KDDB vardiya çizelgesi
FR 3.03.3_33 Özel Koleksiyon Birimi Materyal Kullanım Formu
FR 3.03.3_34 Birimler Arası Tez Teslim Tutanağı
FR 3.03.3_35 Sayısallaştırılacak Malzeme Formu
FR 3.03.3_36 Hatalı İşlem ceza silme takip formu
FR 3.03.3_37 ILL Ödünç Kitap Takip Listesi
FR 3.03.3_38 TÜBESS Tez Talep formu
FR 3.03.3_39 Kurum Dışına Giden Evrak Zimmet Formu
FR 3.04.1_01 Özel Öğrenci Başvuru Formu
FR 3.04.1_02 İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu
FR 3.04.1_03 Kayıt Silme İstek Formu
FR 3.04.1_04 Fitness Güç Geliştirme Salonu Öğrenci Başvuru Formu
FR 3.04.1_05 Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bilgisi v2
FR 3.04.1_06 Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Formu
FR 3.04.1_07 Kurum içi_Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR 3.04.1_09 Özel Durum Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR 3.04.1_10 Lisansüstü Eğitim Yatay_Programlar Arası Geçiş Başvuru formu v2
FR 3.04.1_12 Yatay Geçiş Sonuç Formu (Lisans)
FR 3.04.1_13 Yatay Geçiş ve Lisansüstü Programlar Arası Geçiş Kontenjan Talep Formu
FR 3.04.1_15 Enstitü Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi v2
FR 3.04.1_16 Enstitü Ders İntibak Çizelgesi
FR 3.04.1_17 Muafiyet ve İntibak Formu
FR 3.04.1_18 Lisansüstü Eğitim_Kayıt dondurma_açtırma_sildirme Formu
FR 3.04.1_19 Lisansüstü Ders Muafiyet Başvuru Formu
FR 3.04.1_20 Diğer Yükseköğretim Kurumundan Ve Alan Dışından Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu
FR 3.04.1_21 Özel Öğrenci Statüsünde Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu v2
FR 3.04.1_22 Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Formu
FR 3.04.2_01 Ders Ekleme bırakma Formu
FR 3.04.2_02 Lisansüstü Eğitim Bilimsel hazırlık Programı Ders Seçimi Formu
FR 3.04.2_03 Mazeretli Ders Kaydı Yenileme Formu v2
FR 3.04.2_04 Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerden Ders Alma Başvuru Dilekçesi (MYO)
FR 3.04.2_05 Yaz Öğretimi Ders Denklik Formu (Fakülte)
FR 3.04.3_01 ERASMUS Giden Öğrenci Dosyası Kontrol Formu
FR 3.04.3_02 ERASMUS Giden Öğrenci Staj Dosyası Kontrol Form
FR 3.04.3_04 AKTS Avrupa Kredi Transfer Ve Biriktirme Sistemi Tanınma Belgesi Formu
FR 3.04.3_05 Akademik Eşdeğerlik Belgesi Formu
FR 3.04.3_06 Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi Formu
FR 3.04.3_07 Akademik Tanınma Belgesi Formu
FR 3.04.3_09 Staj Tanınma Belgesi
FR 3.04.3_10 Staj Eşdeğerlik Belgesi
FR 3.04.4_01 Mezun Öğrenci Dilekçe Formu v2
FR 3.04.4_02 Mezun Komisyonu Kararı
FR 3.04.4_03 YÖKSİS Mezuniyet Bilgisi Ekleme Talep Formu
FR 3.04.4_04 Mezuniyet Anı Belgesi
FR 3.04.4_05 Onur Belgesi
FR 3.04.6_01 Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu v2
FR 3.04.6_02 Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu
FR 3.04.6_03 Lİsansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyuru Formu
FR 3.04.6_04 Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi Formu v2
FR 3.04.6_05 Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu v2
FR 3.04.6_06 Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu v3
FR 3.04.6_07 Yüksek Lisans Tez Konusu_Adı Önerisi Formu
FR 3.04.6_08 Yüksek Lisans Tez Konusu_Adı Değişikliği Formu
FR 3.04.6_09 Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu_v3
FR 3.04.6_10 Doktora_Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Raporu v2
FR 3.04.6_11 Doktora_sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunma ve Sonuç Formu v2
FR 3.04.6_13 Doktora Sanatta Yeterlik Tez Konusu_Adı Değişiklik Önerisi Formu v3
FR 3.04.6_14 Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu v2
FR 3.04.6_15 Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu v3
FR 3.04.6_16 Tez_Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu v2
FR 3.04.6_17 Llisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu v2
FR 3.04.6_18 Lisansüstü Eğitim Tez_Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak raporu v2
FR 3.04.6_19 Tez Savunma Duyuru Formu
FR 3.04.6_20 Lisansüstü Eğitim İkinci Danışman Öneri Formu v2
FR 3.04.6_21 Lisansüstü Eğitim Seminer İlan Formu v2
FR 3.04.6_22 Lisansüstü Akademik Danışman ve Öğrenci Taahhütnamesi
FR 3.04.6_23 YÖK 100_2000 Doktora Tez Önerisi Öncelikli Alan Komisyon Formu
FR 3.04.6_24 Tıpta Uzmanlık Tez Yazım İlkelerine Uygun Formu
FR 3.04.6_ 25 100.2000 Akademik İlerleme Rapor Formu
FR 3.04.6_26 Doktora Tez Ödülleri Başvuru Formu
FR 3.04.9_01 İlişik Kesme Belgesi Formu
FR 3.04.9_02 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi Formu v2
FR 3.05.1_01 İdari Dava Fihristi Formu
FR 3.06.1_01 Dersliklere Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_02 Laboratuvar Atölye Ve Etüdlere Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_03 Seminer Konferans Toplantı Konser Ve Resital Salonlarına Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_04 Bilgisayar Ve Teknolojik Donanımlara Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_05 Büro Donanımlarına Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_06 Kurumsal Güvenlik Ve Sivil Savunma Hizmetlerine Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_07 Bilişim Haklarına Yönelik Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_08 Barınma Beslenme Kültür Spor Sağlık Kreş-Anaokulu gibi Sunulan Hizmetlere Yönelik Yatırım Talep Formu
FR 3.06.1_09 Çeşitli Ekonomik Kodlara Göre Mal Ve Hizmet Alımı Satınalma Talep Formu
FR 3.06.1_10 Hizmet Alımı İlanı Formu
FR 3.06.1_11 Mal Ve Malzeme Alımı İlanı Formu
FR 3.06.1_12 Mal Ve Malzeme Alımı Teklif Mektubu Formu
FR 3.06.1_13 Hizmet Alımı Teklif Mektubu Formu
FR 3.06.1_14 Mal Ve Malzeme Hizmet Alımı Sipariş Formu
FR 3.06.1_15 Araç Hizmet Kabul Tutanağı Formu
FR 3.06.1_16 Taşınır İstek Fişi Formu
FR 3.06.1_17 Mal_Malzeme_Hizmet Kabul Tutanağı Formu
FR 3.06.1_18 Fatura Teslim Tutanağı Formu
FR 3.06.1_19 Yazılım Lisansı Veya Yazılım Satın Alınmasına İlişkin Talep Formu
FR 3.06.3_01 Promosyon Ücret Talep Formu
FR 3.06.3_02 Jüri Ücretleri Dilekçe Formu
FR 3.07.1_01 Harç İade Listesi Formu
FR 3.08.1_01 Toplantı Tutanağı Formu
FR 3.08.1_02 Toplantı İmza Listesi Formu
FR 3.08.2_01 Yönetim Kurulu Ara Kararı Formu
FR 3.08.2_02 Senato Toplantısı Formu
FR 3.08.2_03 Araştırma Ve Yayın Etik Kurulları Toplantı Tutanağı Formu
FR 3.08.2_04 Sosyal Ve Beşeri Bilimler_Fen Ve Mühendislik Bilimleri Araştırma Ve Yayın Etik Kurulu Araştırma Başvuru Formu
FR 3.08.2_05 Sağlık Bilimleri Araştırma Ve Yayın Etik Kurulu Araştırma Başvuru Formu
FR 3.08.2_06 Başvuru Dosyaları İnceleme Kontrol Listesi Formu
FR 3.10.1_01 Yangın Söndürme Cihazı Kimlik Kartı
FR 3.10.1_02 Yangın Söndürme Cihazları Dolum ve Takip Formu
FR 3.10.1_03 İtfaiye Araçları Kontrol Çizelgesi
FR 3.10.1_04 Yangın Raporu Formu
FR 3.10.1_05 Kurum Binaları Yangın Güvenliği Denetleme Formu
FR 3.10.1_06 Kiralık İşletmeler Yangın Güvenliği Denetleme Formu
FR 3.10.1_07 Yangın Dolabı Kontrol Kartı Formu
FR 3.10.1_08 İtfaiye Hizmet Formu
FR 3.10.1_09 AFAD Yıllık Çalışma Planı
FR 3.10.1_10 Kat Yangın Kaçış Plan Listesi Formu
FR 3.10.1_11 Yangın Güvenlik Talimatı Formu
FR 3.10.2_01 Güvenlik Personeli Bilgi Formu
FR 3.10.2_02 Güvenlik Personeli Takip Formu
FR 3.10.2_03 4-D Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Güvenlik Görevlisi İmza Takip Çizelgesi
FR 3.10.2_04 Güvenlik Hizmetleri Vardiya Personeli Çalışma Saatleri Çizelgesi
FR 3.10.2_05 Mesai Sonrası Ve Tatil Günleri Çalışmaya Gelen Personel Kayıt Formu
FR 3.10.2_06 Nöbet Devir Teslim Formu
FR 3.10.2_07 Kontrol Defteri Formu
FR 3.10.2_08 Ziyaretçi Kayıt Formu
FR 3.10.2_09 Geçici Silah Teslim Alma Ve İade Formu
FR 3.10.2_10 Buluntu Eşya Ve Malzeme Formu
FR 3.10.2_11 Araç Devir Teslim Tutanağı
FR 3.10.2_12 Güvenlik Talep Formu
FR 3.10.2_13 Olay Tutanağı Formu
FR 3.10.2_14 Olay Ve Faaliyet Takip Ceridesi Formu
FR 3.10.3_01 İş Kazası Bildirim Formu
FR 3.10.3_02 Tehlikeli Durum Ve Ramak Kala Bildirim Formu
FR 3.10.3_03 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Eğitim Katılım Formu
FR 3.10.3_04 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağı
FR 3.10.3_05 Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formu
FR 3.10.3_06 Çalışan Temsilcisi Seçim İlanı Formu
FR 3.10.3_07 Çalışan Temsilcisi Aday Başvuru Formu
FR 3.10.3_08 Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu
FR 3.10.3_09 Kişisel Koruyucu Donanım Talep Formu
FR 3.10.3_10 Kişisel Koruyucu Donanım Envanter Listesi Formu
FR 3.10.3_11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görevlendirme Formu
FR 3.10.3_12 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitim Katılım Formu
FR 3.10.3_13 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Çağrı Formu
FR 3.10.3_14 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağı Formu
FR 3.10.3_15 Risk Değerlendirmesi Raporu Formu
FR 3.10.3_16 Risk Değerlendirmesi Formu
FR 3.10.3_17 Acil Durum Planı Formu
FR 3.10.3_18 Acil Durum Ekipleri Listesi Formu
FR 3.10.3_19 Acil Durum Tatbikat Raporu Formu
FR 3.10.3_20 Acil Durum Tatbikatına Katılan Birim Personel Listesi Formu
FR 3.10.3_21 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bildirim Formu
FR 3.10.3_22 Uzaktan Eğitim Katılım Tutanağı Formu
FR 3.10.3_23 Uzaktan Eğitim Talep Listesi Formu
FR 3.10.3_24 İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı ve Oryantasyon Eğitim Formu
FR 3.10.3_25 Laboratuvar Kullanımı Başvuru Formu
FR 3.10.3_26 Laboratuvarda Çalışma Güvenlik ve Bilgilendirme Formu
FR 3.10.3_27 Laboratuvar Kullanımı İzin ve Takip Formu
FR 3.10.3_28 Laboratuvar-Atölye Kontrol Formu
FR 3.10.3_29 İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Şeması Formu
FR 3.11.1_01 Yemek Listesi Formu
FR 3.11.1_02 Günlük Ana Yemek Kontrol Formu
FR 3.11.1_03 Gündüz Yemek Dağıtım Formu
FR 3.11.1_04 Akşam Yemek Dağıtım Formu
FR 3.11.1_05 Yemekhane Denetim Kontrol Formu
FR 3.11.1_06 Yemek Gramaj Kontrol Formu
FR 3.11.2_01 Taşıt Ve Sürücü Görevlendirme Onay Formu
FR 3.11.2_03 Makine Taşıt Arıza Bildirim Formu
FR 3.11.2_04 Kabul Tutanağı Formu
FR 3.11.2_05 Personel Taşıma Servisi Puantaj Formu
FR 3.11.2_06 Personel Servis Aracı Kontrol Formu
FR 3.11.2_07 Araç Güzergâh Formu
FR 3.11.3_01 Basımevi Müdürlüğü İş Emri Formu
FR 3.11.3_02 İş Takip Formu
FR 3.11.3_03 Ödeme Bilgilendirme Formu
FR 3.11.3_04 Fiyat Listesi Formu
FR 3.11.3_05 Maliyet Sarf Föyü Formu
FR 3.11.3_06 Baskı Maliyet Sarf Föyü Formu
FR 3.11.3_07 İş Teslim Tutanağı Formu
FR 3.11.3_08 Ambar Stok Kartı Formu
FR 3.11.3_09 Malzeme Talep Formu
FR 3.11.3_10 Fire Formu
FR 3.11.3_11 Basım Onay Formu
FR 3.11.3_12 Tasarım İstek Formu (Grafik, Video Montaj-Kurgu, Web Sayfası Yönetimi)