Kategori

Kategori
4. İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜRECİ FORMLARI


Dokümanlar

Doküman
FR 4.1.2_01 Etkinlik Bildirim Formu
FR 4.1.2_02 Salon Faaliyetleri Haftalık Çalışma Çizelgesi Formu
FR 4.1.2_03 Rektörlük Salon Tahsis Formu
FR 4.2.1_01 Ek Sınav Talep Formu V3
FR 4.2.1_02 Mazeret Sınavı Talep Formu
FR 4.2.1_03 Çift Anadal Yandal Başvuru Formu
FR 4.2.1_04 Topluluk Kuruluş Bildirgesi Formu
FR 4.2.1_05 Topluluk Kuruluş Başvuru Formu
FR 4.2.1_06 Topluluk Üye Kayıt Formu
FR 4.2.1_07 Topluluk Yönetim Kurulu Seçimi Bildirim Formu
FR 4.2.1_08 Topluluklar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Oy Sayım Cetveli Formu
FR 4.2.1_09 Topluluk Yürütme Kurulu Toplantısı Oy Sayım Cetveli Formu
FR 4.2.1_10 Topluluk Yürütme Kurulu Bilgi Formu
FR 4.2.1_11 Topluluk Yıllık Faaliyet Planı Formu
FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu
FR 4.2.1_13 Öğrenci Etkinlik Proje Önerisi Ve İstek Formu
FR 4.2.1_14 Hizmet İsteği Formu
FR 4.2.1_15 Öğrenci Etkinlik Davet Formu
FR 4.2.1_16 Öğrenci Toplulukları Sempozyum Konferans Etkinlik vs Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 4.2.1_17 Yayın Talep Formu
FR 4.2.1_19 Malzeme Teslim Tutanağı Formu
FR 4.2.1_21 Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerine Katılan Takımlar Formu
FR 4.2.1_22 Psikolojik Danışma Öngörüşme Rendevu Talep Formu
FR 4.2.1_23 Diş Tedavi Kartı Formu
FR 4.2.1_24 İlaç Malzeme Miktar Ve Miat Kontrol Formu
FR 4.2.1_27 Diş Ünitesi Bakım Ve Sterilizasyon Talimat Kontrol Formu
FR 4.2.1_28 İstatistik Formu
FR 4.2.1_29 Öğrenci Istirahat Raporu Formu
FR 4.2.1_30 Gönüllü Öğrenci Bilgi Formu
FR 4.2.1_31 Ödeme Iadesi Başvuru Formu
FR 4.2.1_32 Öğrenci Genel İstek Başvuru Formu
FR 4.2.1_33 Not İtiraz Formu
FR 4.2.1_34 Öğrenci Yurtları Başvuru Formu
FR 4.2.1_35 Öğrenci Yurdu Taahhütnamesi
FR 4.2.1_36 Odaya Giriş Ve Odadan Çıkış Tutanağı Formu
FR 4.2.1_37 Öğrenci Yurdu Bilgi Formu
FR 4.2.1_38 Yurt Öğrenci İmza Çizelgesi Formu
FR 4.2.1_39 Öğrenci Yurdu Nöbetçi Memur Nöbet Takip Formu
FR 4.2.1_40 Öğrenci Yurdu Vukuat Raporu Formu
FR 4.2.1_41 Öğrenci Yurdu Ziyaretçi Formu
FR 4.2.1_42 Misafirhane Oda Talep Formu
FR 4.2.1_43 Yurt Arıza İç Bildirim Formu
FR 4.2.1_44 İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi Başvuru Formu
FR 4.2.1_45 Hazırlık Eğitimi Muafiyet Başvuru Formu
FR 4.2.1_46 Hazırlık Yeterlik Sınavına Başvuru Formu
FR 4.2.1_47 Devam Çizelgesine İtiraz Başvuru Formu
FR 4.2.1_48 Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu
FR 4.2.1_49 Erasmus İzin Başvuru Formu
FR 4.2.1_50 Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Formu
FR 4.2.1_51 İlişik Kesme İptal Formu V2
FR 4.2.1_52 Bahar Yarıyılı İntörnlük Tercih Formu
FR 4.2.1_53 Belge Talep Formu
FR 4.2.1_54 Öneri Formu
FR 4.2.1_55 Öğrenci Şifre Talep Formu
FR 4.2.1_56 Katkı Payı Öğrenim Ücreti Mazeret Dilekçe Formu
FR 4.2.1_57 Öğrenci Genel Dilekçe Formu
FR 4.2.1_58 AKTS Tamamlama Başvuru Formu
FR 4.2.1_59 Mezuniyet Aşamasında Fazla Kredi Başvuru
FR 4.2.1_60 Öneri Kayıt Formu
FR 4.2.1_61 Gençlik Danişma Merkezi Online Psikolojik Danışma Himetleri Bilgilendirilmiş Onay Formu
FR 4.2.1_62 Gençlik Danişma Merkezi Yüzyüze Psikolojik Danışma Himetleri Bilgilendirilmiş Onay Formu
FR 4.2.1_63 Gençlik Danışma Merkezi Eğitime Katilan Kayit Defteri
FR 4.2.1_64 Gençlik Danışma Merkezi Psikolog Danışan Kayıt Defteri
FR 4.2.1_65 Gençlik Danışma Merkezi Danışan Bilgi Formu
FR 4.2.1_66 Öğrenci Yurdu İzin Formu
FR 4.2.1_67 YÖKSİS Mezuniyet Bilgisi Ekleme Talep Formu
FR 4.2.2_01 Akademik İdari Personel İzin Formu V3
FR 4.2.2_02 Sürekli İşçi Yıllık İzin Talep Formu V2
FR 4.2.2_03 Sürekli İşçi Ücretsiz İzin Talep Formu v2
FR 4.2.2_04 Öneri, Şikayet, İstek Formu
FR 4.2.2_05 İletişim Rehberi Formu
FR 4.2.3_01 Mezun Takip Formu
FR 4.2.3_02 Mezun İletişim Formu
FR 4.2.3_03 Diplomasını İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu
FR 4.3.2_02 Kurs Kesin Kayıt Formu
FR 4.3.2_03 Türkçe Yeterlilik Sınav Kayıt Formu
FR 4.3.2_05 Zimmet Tutanağı Formu
FR 4.3.3_01 Spor Tesisi Haftalık Kullanım Çizelgesi
FR 4.3.3_02 Tenis Kortları Günlük Kullanım Çizelgesi Formu
FR 4.4.2_06 İlgili Taraf Beklenti ve İstek Planı Formu