Doküman Türü

Doküman Türü
6. BİRİME ÖZEL FORMLAR

Arama Yap

Dokümanlar

Doküman Revizyon Numarası Süreç Süreç Faaliyeti
FR 10215905-001 KDDB Hizmet Talep ve Takip Formu
FR 15649725-001 İİBF Yarıyıl Ders Programı Formu
FR 15649725-002 İİBF Yarıyıl Sınav Programı Formu
FR 15649725-003 İİBFHaftalık Gözetmen Dağılımı
FR 53637587_001 SHMYO Dozimetre Zimmet Formu
FR 92969045-001_TF Klinik Öncesi Araştırma Ve Sunum Değerlendirme Formu
FR 92969045-002_TF Seminer Değerlendirme Formu
FR 92969045-003_TF Tıpta Uzmanlık Tez Yazım İlkelerine Uygunluk Formu
FR 92969045-004_TF Uzmanlık Eğitimi Rotasyon Belgesi PP1.2 Eğitim Öğretimin Gerçekleştirilmesi
FR 92969045-005 TF Öğrenci Tanıma ve Takip Formu PP4.2 Paydaşlarla İlişkiler F4.2.11 Öğrenci Sağlık ve Danışma Hizmetleri
FR 92969045-006 TF Yayın Destek Formu PP2.2 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Süreci
FR 92969045-007 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
FR 92969045-008 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR İÇİN DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU
FR 92969045-009 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (ANKET ARAŞTIRMALARI İÇİN)
FR 92969045-010 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İÇİN)
FR 92969045-011 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
FR 92969045-012 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ARAŞTIRMA YAPAN VEYA BU ARAŞTIRMALARA KATILAN ARAŞTIRICILAR İÇİN TAAHHÜTNAME FORMU
FR 92969045-013 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR İÇİN BÜTÇE FORMU
FR 92969045-014 TF SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU İyi Klinik Uygulamaları (IKU) Klavuzu TAAHHÜTNAME
FR 97637764-001 Devlet Konservatuvarı Sınav Komisyonu Not Çizelgesi
Toplam 20 kayıt gösteriliyor.