Geri Bildirim Oluştur

Geri Bildirim


Sadece .png .jpg .jpeg .pdf .doc .docx .xls .xlsx türündeki dosyalar yüklenebilir

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • Irk ve etnik köken
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç
  • Kılık ve kıyafet
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
  • Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Biyometrik ve genetik veriler