Faaliyet

F3.10.11 Afet ve Sivil Savunma Planı Süreci

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  1. Tüm birimlere yazı yazılması
  2. Birimlerden ekip bilgilerinin gönderilmesi
  3. Ekiplerin konsolide edilmesi
  4. Belirlenen ekiplere ait bilgilerin plana işlenmesi
  5. Planın ilgili kurumlara gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri: