Faaliyet

F3.10.14 Yangına Müdahale

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  1. Yangın ihbarının gelmesi
  2. Yangın yerine itfaiyenin sevk edilmesi
  3. Duruma göre Büyükşehir İtfaiyesinden destek istenmesi
  4. Yangın ihbarının güvenlik birimine haber verilmesi
  5. Bölge güvenliğinin sağlanması
  6. Yapı İşleri Daire Başkanlığına haber verilmesi
  7. Yapı İşleri Daire Başkanlığı personelinin itfaiyenin istekleri doğrultusunda doğalgaz ve elektriği kesmesi
  8. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi, söndürmesi ve soğutması
  9. Yangın raporunun hazırlanması
  10. Raporun ilgili yere gönderilmesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.1_04 Yangın Raporu Formu
Bilgisayar, UDOS
İzleme Kriterleri: