Faaliyet

F5.4.11 Dokümantasyonun Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi

Faaliyetin Amacı: KYS kapsamında kullanılan dokümantasyonun güncelliğinin sağlanması
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 5.4.1_01 İç Kaynaklı Doküman Listesi Formu
FR 5.4.1_02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu
FR 5.4.3_04 Doküman Değişikliği Talep Formu
UDOS, ÜNİKYS
İzleme Kriterleri: