Süreç

PP4.2, R0, Ocak 2023

Paydaşlarla İlişkiler

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
SÜRECİN AMACI:
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
Faaliyetler

F4.2.11 Öğrenci Sağlık ve Danışma Hizmetleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.12 Öğrenci Etkinlik Proje Önerisi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_07 Öğrenci Toplulukları, Sempozyum, Konferans, Etkinlik Vs Kullanıcı Kodu Talep Formu
FR 4.1.2_01 Etkinlik Bildirim Formu
FR 4.2.1_13 Öğrenci Etkinlik Proje Önerisi Ve İstek Formu
FR 4.2.1_15 Öğrenci Etkinlik Davet Formu
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.13 Sponsorluk İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.1_12 Sponsorluk Formu
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.14 Barınma Hizmetleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.1_34 Öğrenci Yurtları Başvuru Formu
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.15 Öğrenci Taleplerinin Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Farklı kanallar ile gelen öğrenci geribildirim ve taleplerin karşılanması
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Tüm Eğitim Birimleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.1_54 Öneri Formu
FR 4.2.1_60 Öneri Kayıt Formu
FR 4.2.2_04 Öneri, Şikayet, İstek Formu
FR 4.2.1_33 Not İtiraz Formu
Bilgisayar , Öneri Merkezi
İzleme Kriterleri:

F4.2.16 Öğrenci Topluluklarının Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
 • Amaç ve faaliyetler bildirgesinin hazırlanması 
 • Topluluk oluşturma dilekçesinin verilmesi 
 • Kurucu üye listesinin komisyona sunulması
 • Topluluk talebinin onaylanması
 • Topluluk genel kurullunun gerçekleştirilmesi
 • Üye formunun doldurulması
 • Üye formunun teslim alınması
 • Üyeliğin kabul edilmesi
 • Topluluk etkinlik otomasyonu üzerinden topluluk üyelerinin kayıtlarının yapılması
 • Etkinlik proje önerisinin verilmesi
 • Etkinliğin gerçekleştirilmesi
 • Gerçekleştirilen etkinlik sonunda sonuç raporu verilmesi
 • Belirlenen tarih aralığında topluluk genel kurulunun Yypılması 
 • Yönergeye uygun olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen toplulukların Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna tarafından kapatılması
 • Topluluk ile ilgili evrakların dosyalanması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.1_05 Topluluk Kuruluş Başvuru Formu
FR 4.2.1_07 Topluluk Yönetim Kurulu Seçimi Bildirim Formu
FR 4.2.1_06 Topluluk Üye Kayıt Formu

Bilgisayar

Topluluk Etkinlik Otomasyonu

 
 
İzleme Kriterleri:

KG5 PG1.1.5 Öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısının öğrenci topluluğu sayısına oranı

F4.2.17 Engelli Öğrenci Danışma Hizmetleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 4.2.1_30 Gönüllü Öğrenci Bilgi Formu
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.18 Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. Video /Fotoğraf Çekim İşleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.11.3_12 Tasarım İstek Formu (Grafik, Video Montaj-Kurgu, Web Sayfası Yönetimi)
Bilgisayar, UDOS
İzleme Kriterleri:

F4.2.21 Çalışanların Taleplerinin Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Öneri Merkezi, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.31 Mezun Danışma Kurullarının Faaliyetleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.32 Mezunlar Derneği Faaliyetleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
İzleme Kriterleri:

F4.2.41 İşveren Danışma Komitelerinin krulması

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.42 İşveren Danışma Komiteleri ile yapılan faaliyetler

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.43 İşveren Danışma Komiteleri dışında yapılan faaliyetler ve görüşmeler

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.51 Bilgi Edinme Birimi İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F4.2.52 Orta Öğretim Kurumları Tanıtım Gezisi Süreci

Faaliyetin Amacı: Milli Eğitim Bakanlığının Üniversite Tanıtım ve Teşvik Programı nedeniyle ortaöğretim grupları (lise) tarafından Üniversitemize gezi talepleri oluşmakta ve bu gezi talepleri aşağıda yer alan şekillerde değerlendirmeye alınarak, sonuçlandırılmaktadır.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
4.2.5.2.1 - Ortaöğretim Kurumu talebini resmi yazıyla ilgili İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktararak (Kalite Yönetim Sistemine eklenecek olan Gezi Formunda belirlenen bilgilerin doldurulması suretiyle) talebin resmi olarak Rektörlüğümüze (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) ulaşması, .      
 
      - 4.2.5.2.2 - Gelen teklifin değerlendirilmesi için söz konusu talep yazısı ve formda belirtilen birimlere uygunluk için görüş yazısı Başkanlığımızca gönderilmesi, .      
 
      - 4.2.5.2.3 - Başkanlığımız tarafından kurum tarafından varsa yemek talebini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ayrıca bildirilmesi, .      
 
      - 4.2.5.2.4 - İlgili birimler tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde daha önce Başkanlığımız tarafından hazırlanan Gezi Takvimi çerçevesinde uygunluk durumu cevabi yazısının Başkanlığımıza bildirilmesi .      
 
      - 4.2.5.2.5 - Teklif iletilen birimlerden gelen cevabi yazıların derlenerek, görevli personel bilgileriyle birlikte ilgili ortaöğretim kurumuna iletilmek üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi, .      
 
      - 4.2.5.2.6 - Uygunluk verilen tarihlerde ziyarete gelen öğrencilere gerekli tanıtım sağlanması sonucu sürecin sonlandırılması
İzleme Kriterleri: