Süreç

PP5.4, R0, Ocak 2023

Kalite Yönetim Sistemleri

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: kalite@uludag.edu.tr
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Kalite Koordinatörlüğü
YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
SÜRECİN AMACI: BUÜ kapsamında uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistem/Sistemlerinin takibi, dokümantasyonu ve iyileştirmelerin takibi
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
Dokümantasyon revizyon talepleri, geri bildirimler, iç/dış tetkik raporları
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
EBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
Revize edilen dokümanlar, sonuçlanmış iyileştirmeler, YGG kararları
Faaliyetler

F5.4.11 Dokümantasyonun Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi

Faaliyetin Amacı: KYS kapsamında kullanılan dokümantasyonun güncelliğinin sağlanması
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 5.4.3_04 Doküman Değişikliği Talep Formu
FR 5.4.1_02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu
FR 5.4.1_01 İç Kaynaklı Doküman Listesi Formu
UDOS, ÜNİKYS
İzleme Kriterleri:

F5.4.21 İç Tetkik Planlama ve Gerçekleştirilmesi

Faaliyetin Amacı: KYS kapsamında İç Tetkik Prosedüründe tarif edildiği şekli ile tetkiklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 5.4.2_03 İç Tetkik Raporu Formu
LS 5.4.2_01 KYS İç Tetkik Soru Listesi
PL 003_İç Tetkik Planı
PR 004_İç Tetkik Prosedürü
Bilgisayar, UDOS
İzleme Kriterleri:

F5.4.31 YGG Toplantısı ve Değerlendirmenin Yapılması

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 5.4.3_01 Birim Stratejik Hedef Faaliyet ve Performans Takip Formu
Bilgisayar, UDOS
İzleme Kriterleri:

F5.4.32 İyileştirme Çalışmaları

Faaliyetin Amacı: KYS sisteminin işletilmesi sırasında ve çeşitli kanallardan gelen geri bildirimlere göre iyileştirmelerin planlanarak gerçekleştirilmesi.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 5.4.3_05 Sürekli İyileştirme Takip Formu
FR 5.4.3_02 Sürekli İyileştirme Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri: