Süreç

PP3.3, R0, Nisan 2022

Bilgi Yönetimi

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: kalite@uludag.edu.tr
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
SÜRECİN AMACI:
GİRDİLER KAYNAKLAR ÇIKTILAR
Faaliyetler

F3.3.11 Yazılım Geliştirme İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.12 Web Yazılım Geliştirme İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.13 Web Yazılım Destek İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
İlgili birimlerden destek talebinin alınması
Web Yazılım destek talebinin onaylanması
Web Yazılım destek ekibinin belirlenmesi
Web Yazılımın destek talebinin tesbiti
Web Yazılımın destek talebinin giderilmesi
Web Yazılımın destek talebinin onaylanması
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.1_01 Yeni Yazılım Ve Mevcut Yazılımda Değişiklik Talep Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.14 BGYS Risk Yönetimi İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Risk Yönetimine bağlı kalarak BİDB ndaki varlıklar belirlenerek envanter oluşturulur.
  • Varlık kategorileri belirlenir. Gizlilik derecelerine göre sınıflandırma yapılır.
  • Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik açısından varlık değeri belirlenir.
  • Varlık Değeri, Olasılık ve Etkilerine göre risk büyüklüğü hesaplanır.
  • Risk büyüklüğü değerlerine göre risk sınıflandırılır.
  • Tehdit ve olası açıklıklar belirlenir.
  • Risk seviyesi belirlenir.
  • Risk seviyesi kabul edilebilir değilse, risk işleme planı oluşturulur. Kabul edilemez riskler için riskten kaçınma opsiyonu geçerlidir. Riske neden olan uygulamadan vazgeçilmesi ve iş sürecinin ve prosedürünün farklılaştırılması gerekir. 
  • Risk seviyesi kabul edilebilir ise tehdit oluşması durumları dışında yılda en az iki defa envanter kayıtları gözden geçirilir
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.10.3_16 Risk Değerlendirmesi Formu
FR 3.10.3_15 Risk Değerlendirmesi Raporu Formu
FR 3.03.2_18 BGYS Risk İşleme Planı Formu
Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.15 BGYS ...............

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
İzleme Kriterleri:

F3.3.16 BGYS .............................

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
İzleme Kriterleri:

F3.3.21 Sunucu Kurulumları

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Sunucu ihtiyaç talebinin alınması.
Sunucu ihtiyaç talebinin onaylanması.
Sunucu ihtiyacının belirlenmesi.
Sunucu konfigürasyonunun yapılması.
Sunucunun çalışır hale getirilip ilgili birime bilgilerinin teslim edilmesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_12 Yeni Sunucu ve Mevcut Sunucuda Değişiklik Talep Formu
FR 3.03.2_10 Sunucu Sistem Bilgi Formu
UDOS
İzleme Kriterleri:

F3.3.22 Sunucuların Yönetimi ve Arıza Müdahaleleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_12 Yeni Sunucu ve Mevcut Sunucuda Değişiklik Talep Formu
UDOS
İzleme Kriterleri:

F3.3.23 Çevre Birim Kontrol ve Arızaları

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.24 Kablolu Ağ Cihaz Kurulumları

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.25 Kablolusuz Ağ Cihaz Kurulumları

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.26 Kablolu ve Kablosuz Ağ Arızaları

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.27 Ağ Yönetimi ve Güvenliği

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.31 Basılı Görsel-İşitsel Elektronik Yayın Yönetimi Süreci

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.04.9_02 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi Formu v2
FR 4.2.1_17 Yayın Talep Formu
UDOS, KOHA, NOKTA, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.32 Danışma Yönetimi Süreci

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_16 Merkez Kütüphane Kullanıcı Eğitimi İstek Formu v2
FR 5.5.2_03 Merkez Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anket Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri:

F3.3.33 ILL- TÜBESS Yönetimi Süreci

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_08 Yayın Talep Formu
Bilgisayar, Fiziki
İzleme Kriterleri:

F3.3.34 Görme Engelliler Hizmeti Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
Bilgisayar, Fiziki 
İzleme Kriterleri:

F3.3.35 Tez Hizmetleri Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_09 Tez Teslim ve İade Tutanağı
Bilgisayar, KOHA
İzleme Kriterleri:

F3.3.36 Arşiv Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_07 Gazete Arşivi Talep Formu v2
UDOS, Bilgisayar, Fiziki ortam
İzleme Kriterleri:

F3.3.37 Açık Erişim Sistemi Yönetimi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.3_38 TÜBESS Tez Talep formu
UDOS, Bilgisayar, TÜBESS
İzleme Kriterleri:

F3.3.38 Gelen-Giden Evrak İşlemleri

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
İzleme Kriterleri:

F3.3.39 Otomasyon Yönetim Süreci

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Bursa Uludağ Üniversitesi Görev Tanımları İç Kontrol Otomasyonunda Yer Almaktadır
FR 3.03.2_11 Bilgisayar Donanımı Bakım Arıza Formu
UDOS, Bilgisayar
İzleme Kriterleri: